Year published :พ.ศ. 2555

Pages :144 หน้า

Size :14.5x21 ซม.

ISBN: 9786162150395

หมู่บ้านอาเซียน : Asean Village

by Cocon : โคค่อน

ใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที่จะถึงนี้ ประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศจะรวมกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทุกคนจึงจำเป็นต้องรู้ว่า ใครเป็นใครกันบ้าง และเป็น อย่างไรมาอย่างไรจึงมารวมกันได้

หมู่บ้านอาเซียน : ASEAN Village เล่าเรื่องราวของพลพรรคอาเซียนทั้งสิบบ้าน โดยผ่านตัวละครแทนประเทศทั้งสิบ ในเล่มนี้ เหล่าตัวละครจะเล่าถึงประเทศ ของตน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (พ.ศ. 2488–ปัจจุบัน) จับเรื่องราวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น สงคราม เวียดนาม เหตุการณ์ในพม่า และนางออง ซาน ซูจี จนกระทั่งในที่สุด ทั้งสิบบ้าน ก็ตัดสินใจเข้าร่วมอาเซียน และคิดถึงอนาคตว่าถ้ารวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง

นอกจากเนื้อหาที่เป็นการ์ตูนอ่านง่ายแล้ว ในหนังสือยังมีแผนที่ แผนภาพแสดงเวลาที่ เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ภาพตัวละครทั้งสิบประเทศในชุดประจำ ชาติ และ “เกร็ดความรู้” เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

หมู่บ้านอาเซียน : ASEAN Village ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครที่น่ารักน่าหยิกฝีมือ “โคค่อน” นักเขียนการ์ตูนชาวไทยมากความสามารถรับรองว่าถ้าอ่านแล้วจะหลงรัก เหล่าชาวหมู่บ้านอาเซียนโดยไม่รู้ตัว แถมยังได้ความรู้อีกด้วยนะ!

เกี่ยวกับนักเขียน 

โคค่อน หรือ ศราวุธ อิสรานุสรณ์ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ไทย ปัจจุบันนอกจากงานประจำแล้ว ยังเขียนการ์ตูนลงใน www.exteen.com ชื่อ “ไตลาน” เป็นการ์ตูนอิงวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในเว็บไซต์

Related products