Tax invoice request

การขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สามารถทำได้โดย

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตาม ลิงค์ นี้ 
  2. ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มายังอีเมล orders@silkwormbooks.com หรือ Facebook Messenger : Silkworm Books
    • บุคคลธรรมดา โปรดแจ้งเลขประจำตัวประชาชน และ ชื่อ-ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน
    • นิติบุคคล โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อองค์กร ที่อยู่จดทะเบียน สำนักงานใหญ่หรือสาขา หากเป็นสาขาโปรดระบุหมายเลขสาขาด้วย