ฮิว ลีออง และ คิด พงศทัต

ฮิว ลีออง (Hugh Leong) จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่พูดภาษาอื่น (TESOL) จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก  อาจารย์ฮิวมาเมืองไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัครโครงการ US Peace Corps เมื่อ พ.ศ. 2512 เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่  อดีตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเคยสอนภาษาอังกฤษในหลากหลายประเทศมามากกว่า 15 ปี  นอกจากนี้ยังเคยทำงานเป็นนักจิตบำบัด ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และผู้นำเข้าสินค้า  ปัจจุบันพำนักอยู่ในเชียงใหม่และเขียนหนังสือ   

คิด พงศทัต (Kidd Pongsadhat) จบปริญญาโทด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานเคยเป็นอาจารย์ใหญ่สถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่  ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการสอนภาษาอังกฤษ (TEFL) ของ US Peace Corps  ปัจจุบันทำงานสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เชียงใหม่