อมเรศ ศิริวัฒน์

อมเรศ ศิริวัฒน์ นักเล่าปกรณัมฮินดูและนักโหราศาสตร์ เคยประจำอยู่ในคณะบรรณาธิการนิตยสารโหราเวศม์ เคยมีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม เช่น โหรามหาเวทย์   ยันต์ฮินดู   ยันต์พระคเณศ   ปฏิทินฮินดู  ปัจจุบันกำลังแปล มหาภารตะ จากภาษาสันสกฤต และเขียน “เทวดาในโหราศาสตร์และพระเวท”