Year published :ตุลาคม 2564 (2021)

Pages :334 หน้า ปกอ่อน

Size :14.8 x 21 ซม.

ISBN: 9786162151811

เทวีมาหาตมยะ: พระเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่แห่งพระเทวี ฉบับปกแข็ง

by อมเรศ ศิริวัฒน์

ปกแข็งสันโค้ง มีเลขประจำหนังสือเท่าจำนวนพิมพ์ 

เทวีมาหาตมยัมนี้คือวรรณกรรมสันสกฤตเรื่องหนึ่งในมารกัณเฑยปุราณะ คาดว่าเขียนขึ้นระหว่าง ค.ศ.200–400 เน้นการสดุดีซึ่งพระเกียรติคุณแห่งพระเทวี ผ่านตำนานการปราบจอมอสูรของพระเทวีสามเรื่อง  คือ การปราบอสูรมธุกับอสุรไกฏภะ การปราบอสูรมหิงษะ และการปราบอสูรศุมภะกับนิศุมภะ

            กล่าวกันว่าเทวีมาหาตมยัมนี้เป็นการดึงเอาเรื่องของพระเทวีมหามายาหรือพระเทวีโยคนิทราจากในมหาภารตะมาขยายความ และเป็นวรรณกรรมที่เน้นเรื่องสิทธิสตรีหรือการให้เกียรติแก่สตรีที่มากขึ้น  ส่งแรงกระเพื่อมให้กับสังคมอินเดียมาจนจวบถึงยุคปัจจุบัน นอกจากทำให้สตรีนั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมฮินดู อีกทั้งยังก่อให้เกิดรูปแบบของความเชื่อใหม่ขึ้นที่พัฒนาการไปเป็นนิกายๆ หนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “ศากตสัมประทายะ” อีกด้วย

            เทวีมาหาตมยัมนี้จะพยายามสื่อภาวะแห่งบุรุษและสตรีที่เป็นธรรมชาติอันคู่ขนานกัน (คล้ายกับหลักของหยินกับหยาง) ว่าสตรีในรูปของพระเทวีนั้นก็จัดเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดอีกรูปภาวะหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างเอกภพขึ้นมาด้วย

            อีกทั้งในเทวีมาหาตมยัมนี้ก็ยังได้สอดแทรกความรู้ทางจิตในเชิงอภิปรัชญาเข้าไว้ในเรื่องราวด้วย ทั้งในการดำเนินเรื่องและในบทมนตร์สรรเสริญสดุดีต่างๆ  นิยมสวดในรัฐอินเดียทางตะวันออกในเทศกาลนวราตรีและวันวิชัยทศมี  

            ครุฑเฒ่า อมเรศ ศิริวัฒน์ ได้นำตำนานมาเล่าใหม่ ตั้งแต่กำเนิดจักรวาลและโลก การปราบอสูรของพระเทวี  พร้อมทั้งบทสวดสรรเสริญพระเทวีภาษาสันสกฤต ทั้งอักษรเทวนาครี คำอ่านภาษาไทย และคำแปล พร้อมทั้งเชิงอรรถอธิบายศัพท์พร้อมอักษรโรมันกำกับ แถมการเตรียมการสำหรับพิธีนวราตรีอีกด้วย  เหมาะสำหรับนักศึกษาภาษาสันสกฤตและผู้อ่านทั่วไป

อมเรศ ศิริวัฒน์ นักเล่าปกรณัมฮินดูและนักโหราศาสตร์ เคยประจำอยู่ในคณะบรรณาธิการนิตยสารโหราเวศม์ เคยมีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม เช่น โหรามหาเวทย์   ยันต์ฮินดู   ยันต์พระคเณศ   ปฏิทินฮินดู  ปัจจุบันกำลังแปล มหาภารตะ จากภาษาสันสกฤต และเขียน “เทวดาในโหราศาสตร์และพระเวท”

Related products