Year published :พ.ศ. 2552

Pages :204 หน้า

Size :17x24 ซม.

ISBN: 9789746723954

ไรฝุ่น และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

by มุทิตา ตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ และ ประนุท ตันไพบูลย์

ผู้เขียน มุทิตา ตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ และ ประนุท ตันไพบูลย์

ขนาด 17x24 ซม. จำนวน 204 หน้า

เป็นหนังสือที่เสนอโรคภูมิแพ้ต่างๆ ในเด็กเล็กที่ให้ข้อมูลจริงและทันสมัยที่สุดในเวลานี้ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภูมิแพ้ พร้อมข้อแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสุขอนามัยของทุกคนในครอบครัว

Related products