Year published :พ.ศ. 2554

Pages :262 หน้า

Size :17x23 cm.

ISBN: 9789749511497

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงพยาบาล : Professional HOSPITAL English for Thailand

by ฮิว ลีออง และ คิด พงศทัต

ผู้เขียน ฮิว ลีออง และ คิด พงศทัต
262 หน้า พ.ศ. 2554 ขนาด 17x23 ซม. ปกอ่อน

จำหน่ายพร้อม Audio CD และสามารถฟังออนไลน์หรือดาวน์โหลดผ่านลิงค์ https://on.soundcloud.com/byzaZ

Professional HOSPITAL English for Thailand ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงพยาบาล เป็นเล่มที่สามในชุด Professional English for Thailand สื่อการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาชั้นสูง ตามหลักสูตร English for Specific Purposes ได้รับการออกแบบมาสำหรับคนไทยที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ โดยพัฒนาจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ยาวนานของผู้เขียน แต่ละบทเรียนฝึกฝนได้ง่าย มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ พร้อม CD เสียงสำหรับฝึกฟังและฝึกพูด ใช้ได้ทั้งในการศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง หรือประกอบในชั้นเรียน

ฮิว ลีออง (Hugh Leong) จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่พูดภาษาอื่น (TESOL) จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก อาจารย์ฮิวมาเมืองไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัครโครงการ US Peace Corps เมื่อ พ.ศ. 2512 เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ อดีตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเคยสอนภาษาอังกฤษในหลากหลายประเทศมามากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเคยทำงานเป็นนักจิตบำบัด ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และผู้นำเข้าสินค้า ปัจจุบันพำนักอยู่ในเชียงใหม่และเขียนหนังสือ 

คิด พงศทัต (Kidd Pongsadhat) จบปริญญาโทด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานเคยเป็นอาจารย์ใหญ่สถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการสอนภาษาอังกฤษ (TEFL) ของ US Peace Corps ปัจจุบันทำงานสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เชียงใหม่

Related products