Year published :January 2016

Pages :214

Size :14.8x21cm.

ISBN: 9786162151194

ปัญญาแห่งยุคสมัย: คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

by สุกัญญา หาญตระกูล

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และกรรมการจัดการบริษัทการพิมพ์สตรีสาร จำกัด ผู้ทำหน้าที่เฝ้าประตูการไหลเวียนของข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ อย่างถึงพร้อมด้วยจินตนาการและปัญญา  มีอุดมคติคู่ขนานกับการพาณิชย์ตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับแต่เริ่มย่างเข้าทศวรรษ ๒๔๙๐ ขณะสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กำลังอยู่ในห้วงสั้นๆ แห่งความหวังในอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย

สตรีผู้อายุครบหนึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ถือกำเนิดในครอบครัวสามัญชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีกิจและเกียรติในชีวิตการทำงานหลายสถานภาพพร้อมๆ กันอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน  หาได้ยากยิ่งทั้งในหมู่บุรุษและสตรีแห่งยุคสมัย น่าศึกษาอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ แห่งข่าวสารสนเทศที่มีพลวัติ

_____________________________________________

“Educating to become a teacher, NILAWAN PINTONG chose the challenge of schooling the women and youth of her country to become useful citizens exercising initiative in public affairs.

With a sense of this mission, she left the security of government service to help build a magazine that would foster a greater community consciousness among Thailand’s women. From the beginning grew also a youth magazine, a news weekly and a series of radio programs – all championing a new awareness of civic needs.

In electing NILAWAN PINTONG to receive the 1961 Ramon Magsaysay Award for Public Service, the Board of Trustees recognizes her volunteer participation and leadership in developing constructive civic enterprises that have given women a new and creative role in Thailand.”
--Ramon Magsaysay Award Foundation

“Editor of a prestigious Thai magazine, she records the thoughts of her era – on schools, social improvement, the battle of the sexes.”--Linda Hulston, Horizon, Volume xiii, Number 11, January 1969.

“...ชื่อเสียงการเป็นบรรณาธิการของอาจารย์นิลวรรณ ปิ่นทอง นั้นก็เพราะท่านเป็นบรรณาธิการนิตยสาร “สตรีสาร” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไทยมาเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี จนนิตยสารฉบับนี้ได้ปิดตัวเองไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นการปิดตัวเองลงท่ามกลางความเสียดายของผู้อ่านจำนวนมาก

นิตยสารดรุณสารและสัปดาห์สารนั้นมีอายุอยู่ไม่ยาวนาน แต่บทบาทของอาจารย์นิลวรรณที่เป็นบรรณาธิการทั้งสามฉบับมานั้นได้ “สอน” คนทำหนังสือ คนเขียนหนังสือตลอดจนผู้คนให้ช่วยกันงานด้านภาษาและหนังสือเป็นอย่างดี จนมีคนเคารพนับถือ นิยมเรียกท่านว่า “อาจารย์” กันแทบจะทั้งเมือง

แต่อาจารย์นิลวรรณนั้นมิใช่เป็นเพียงบรรณาธิการที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น  ท่านมิใช่เป็นเพียงดาวเด่นเฉพาะในโลกภาษาและหนังสือ  ท่านยังเป็นสตรีไทย

ที่มีบทบาทสำคัญ ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และงานอาสาเพื่อสาธารณชนอีกหลายด้าน  จนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ขณะที่ท่านเพิ่งมีอายุเพียง ๔๖ ปี  ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาบริการสาธารณะ จึงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

ชีวิตและงานของอาจารย์นิลวรรณ ปิ่นทอง ผู้ที่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นผู้นำสตรีไทยที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง.”

นรนิติ เศรษฐบุตร

เดลินิวส์, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

สุกัญญา หาญตระกูล 

บรรณาธิการร่วมสตรีสาร (associate editor) พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๔) สมาชิกก่อตั้งกลุ่มเอมเพาเวอร์ และกลุ่มเพื่อนหญิง ปัจจุบันทำงานเขียนและแปล คอลัมนิสต์ประจำใน กรุงเทพธุรกิจ   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐  จบการศึกษา อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโทวรรณคดีเปรียบเทียบ ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาโทสังคมวิทยา ประเทศออสเตรเลีย  

Related products